Familie

Privé aangelegenheden van A tot Z geregeld.

 • Bewindvoering

 • Echtscheiding

 • Erfbelastingaangifte

 • Erfgenaam

 • Estateplanning

 • Erven

 • Huwelijksvoorwaarden of Partnerschapsvoorwaarden

 • Legalisatie

 • Levenstestament/Volmacht

 • Nalatenschap

 • Onterven

 • Samenlevingscontract

 • Schenking

 • Successieaangifte

 • Testament

 • Trouwen of Geregistreerd Partnerschap

 • Verklaring van erfrecht

 • Voogdijregeling

Staat uw keuze er niet bij. Bel ons voor advies!

Heeft u een eigen bedrijf? Dan ik het advies gelijk ook uw ondernemersvraagstukken te bekijken. Deze kunnen ook van invloed zijn op uw privé situatie (en andersom).

Brochures van het KNB:

Een erfenis, wat nu?

Hoe regel ik mijn nalatenschap?
Samen verder, (on)gehuwd samenwonen
Het levenstestament, de volmacht en het testament

1/3